طراحی و پیاده سازی شده توسط شرکت فناوری اطلاعات رستاک سپنتا