قابل توجه کلیه وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه استان اصفهان نظر به اینکه سومین دوره عضویت هیات مدیره وکلاء این مرکز در آن استان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به پایان می رسد، لذا با استناد به ماده ۳ دستورالعمل نحوه ...